Nowy prezes Wodociągów

02.01.2008

Rok
2008 dla władz samorządowych rozpoczął się od wprowadzenia
nowego prezesa do jednej z najważniejszych firm w mieście, czyli
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik wprowadziła Piotra Niemca, którego
priorytetowym celem będzie realizacja największego projektu
inwestycyjnego w mieście, czyli „Poprawy gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Właściwe wykonanie
zapisanych w nim zadań jest wyjątkowo istotne nie tylko ze względu
na wartość przekraczającą 820 mln zł pochodzących w sporej
części ze środków unijnych, ale również dlatego, że
roboty powinny być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Prezes
Piotr Niemiec jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. Swoje życie zawodowe wiązał dotychczas
z firmami działającymi na terenie Śląska.