Sesja Rady Miejskiej

28.12.2007

W piątek, 28 grudnia, o godz. 16.30 w sali 207 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007, 

– wydatków, które w 2007 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, 

– uchylenia Uchwały Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15.10.2007 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki w  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000.000 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.