Otwarcie ofert

28.12.2007

3 stycznia o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w sali posiedzeń nr 100, nastąpi otwarcie ofert ogłoszonych konkursów na:

–  przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2008,

– przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na rok 2008,

– przyznanie dofinansowania z budżetu miasta działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat, realizowanych w formie żłobków niepublicznych w latach 2008 – 2010.