Wezwanie do uzupelnienia dot.:przebudowy stacji telefonii komórkowej Nr BT-22535 Zabrze-Wyzwolenia..

24.12.2007

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr BT-22535 Zabrze – Wyzwolenia, zlokalizowanej na istniejącym maszcie antenowym, zlokalizowanym na dachu budynku Pogotowia Ratunkowego w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia 11 (dz. nr 1250/193)”.
(WE.7624-R/119/2006; Nr 119-6/2007)

WE 7624 R_119_6_06r07r_wezwanie do uzupelnienia informacji.doc WE 7624 R_119_6_06r07r_wezwanie do uzupelnienia informacji.doc (277.66 KB)