Wezwanie do uzupełnienia dot.:budowy stacji bazowej telefonii P4 nr GZB0-0112-I -ul.Korczoka 36…

24.12.2007

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0-0112-I na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Korczoka 36 (dz. nr 4155/218)” 
(WE.7624-R/123/2006; Nr 123-6/2007)

WE 7624 R_123_6_06r07r_wezwanie do uzupelnienia informacji.doc WE 7624 R_123_6_06r07r_wezwanie do uzupelnienia informacji.doc (288.55 KB)