Wezwanie do uzupełnienia informacji dot.: rozbudowy telefonii PTK Centertel nr788/1750 Mikulczyce..

21.12.2007

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel  nr 1788/1750 Mikulczyce na działce o numerze ew. 5141/18 w Zabrzu przy ul. Strażackiej 3A" – (WE.7624-R/28/2006; Nr 28-10/2007)

WE 7624 R_28_10_06r07r_ wezwanie do uzupelnienia informacji.doc WE 7624 R_28_10_06r07r_ wezwanie do uzupelnienia informacji.doc (265.45 KB)