Promocja gospodarki wodno-ściekowej

21.12.2007

21 grudnia została podpisana umowa na świadczenie usług Promocji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – Zadanie 8.1.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Zabrze, Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. a firmą WYG International sp. z o.o. z Warszawy. W ramach tego zadania przewidziane zostały m.in. działania promujące i informujące, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych, organizacja spotkań i konferencji prasowych, wykonanie galanterii reklamowej oraz przygotowanie i emisja materiałów filmowych. Wartość umowy wynosi 47311,60 euro.