Konkurs ofert na realizacje zadań w dziedzinie kultury

21.12.2007

Prezydent Miasta Zabrze ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2008. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie są instytucje działające statutowo w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Załączniki do pobrania:
Zasady, termin, kryteria wyboru oferty Zasady, termin, kryteria wyboru oferty (38.70 KB)
Formularze Formularze (182.00 KB)