Akcja złom

21.12.2007

Funkcjonariusze straży miejskiej zakończyli akcję „Złom”, która prowadzona była we współpracy z Bytomiem, Piekarami Śląskimi oraz Siemianowicami Śląskimi.

W grudniu patrole Straży Miejskiej w Zabrzu przeprowadziły kontrolę 19 wytypowanych złomnic na terenie naszego miasta. Przedmiotem przeprowadzonej inspekcji było prawidłowe prowadzenie dokumentacji, analiza przedmiotów mogących pochodzić z kradzieży, legalizacja wag oraz stan czystości wokół złomnic. Dodatkowo dokonano przeglądu wózków osób dowożących złom. W sumie podczas tej akcji przeprowadzono 45 kontroli, podjęto 2 interwencje, wylegitymowano 29 osób i nałożono 1 mandat w wysokości 50 zł.

Celem akcji było ograniczenie zjawiska kradzieży elementów metalowych oraz ich skupu. Współpraca pomiędzy miastami potwierdziła sprawność kontroli głównie z powodu migracji skradzionych rzeczy do miast sąsiednich. Jarosław Rajda, Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu zapewnia, że planuje docelowo poszerzenie tego typu działań o inne miasta – głównie w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, co powinno przynieść skuteczniejszą weryfikację składowisk złomu.