Stacja bazowa PTC ERA nr 50161 Zabrze Centrum I przy ul. Wolności 282-284

20.12.2007

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  obejmującego rozbudowę stacji bazowej PTC ERA nr 50161 Zabrze Centrum I, zlokalizowanej na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 282-284 w Zabrzu. 

Zawiad_o_zak_poste.doc Zawiad_o_zak_poste.doc (93.00 KB)