Budżet przyjęty

18.12.2007

Radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu Zabrza na rok 2008.

– To dla nas najlepszy prezent pod choinkę – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka–Szulik.

W najważniejszym miejskim dokumencie finansowym wysokość przyszłorocznych dochodów określono na ponad 608 mln zł, natomiast wydatków to przeszło 726 mln zł.

Oceniający uchwałę budżetową radni występując kolejno w imieniu swoich klubów nazwali ją proinwestycyjną i najambitniejszą od lat. Gratulowali także efektywnego pozyskiwania zewnętrznych funduszy. Jak podkreśliła Małgorzata Mańka–Szulik, aż 37 proc. przyszłorocznych wydatków przeznaczonych jest bowiem na inwestycje.

Gorącą dyskusję wywołała uchwała dotycząca wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Jak podano w uzasadnieniu, chodzi o 100 tys. zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac studyjnych oraz analitycznych, w tym wyceny nieruchomości budynków Huty Zabrze sprzedanych prywatnemu właścicielowi oraz oceny ich stanu technicznego i analizy finansowej pozwalającej ocenić szanse oraz zagrożenia związane z ewentualnym ich odkupieniem przez gminę.

Decyzja ta to krok w kierunku rozwiązania problemu lokatorów pohutniczych mieszkań. Nadzieję na pozytywny efekt starań daje już rezultat negocjacji z prywatnym nabywcą, który obniżył pierwotną cenę z 25 mln zł do 21 mln zł.

Przy dwóch głosach wstrzymujących się podjęto natomiast uchwałę wprowadzającą, podobnie jak ma to miejsce w sąsiedniej Rudzie Śląskiej, strefy wolne od dymu tytoniowego. Zainicjowany przez siedmiu radnych przepis zabrania palenia pod wiatami autobusowymi i tramwajowymi komunikacji publicznej oraz w miejscach oznaczonych jako punkt przystankowy, a także na terenach oznaczonych jako place zabaw dla dzieci. Uchwała wejdzie w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Za jej złamanie będzie grozić od 50 do 500 zł kary.