Postanowienie dot.rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Nr1788/1750 Mikulczyce

17.12.2007

Postanowienie o podjęciu, postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel  nr 1788/1750 Mikulczyce na działce o numerze ew. 5141/18 w Zabrzu przy ul. Strażackiej 3A"

WE 7624 R_28_9_06r07r_Postanowienie o podjeciu postepowania.doc WE 7624 R_28_9_06r07r_Postanowienie o podjeciu postepowania.doc (111.83 KB)