Opinie 2008 rok

14.12.2007

Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 103.242.766 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Miasta Zabrze


Opinia o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Miasta Zabrze 

 

Opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Zabrze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

 

Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok

 

 

Opinie o możliwosci spłaty zobowiązań

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Zabrze pożyczki w wysokości 100.000.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Zabrze pożyczki w wysokości 189.070 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: “Termomodernizacja Szkoły Podsatwowej Nr 15 w zabrzu, przy ul. Czołgistów 1”

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Zabrze kredytów włącznej wysokości 30.599.200 zł

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Zabrze pożyczki w wysokości 308.127 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: “Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego – Segment B przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu”

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Zabrze pożyczki w wysokości 401.377 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: “Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Klonowej 23 w Zabrzu”