Niska emisja

13.12.2007

Prezydent Zabrza informuje, iż w dniu 19 grudnia w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19 odbędzie się seminarium pn. „Likwidacja źródeł niskiej emisji w Mieście Zabrze”, organizowane przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski w Katowicach-Koło Miejskie PKE OG w Zabrzu.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Celem projektu, współfinansowanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu, jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z problematyką niskiej emisji w mieście Zabrzu, promowanie dobrych praktyk w zakresie czystych technologii spalania paliw stałych (węgla) w sektorze komunalno-bytowym oraz zagadnień zarządzania energią w gminie.