Roboty Medyczne 2007

11.12.2007

Naukowcy, projektanci, konstruktorzy, użytkownicy, studenci i hobbyści zainteresowani robotyką ukierunkowaną na wsparcie procesów leczenia lub opieki nad pacjentem spotkali 7 grudnia się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii na dorocznej, specjalistycznej konferencji poświęconej tej tematyce.
Konferencja „Roboty Medyczne 2007” była piątym tego rodzaju spotkaniem przygotowanym przez Fundację oraz Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia, w ramach projektu Equal i Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej z myślą o wymianie doświadczeń i wiedzy na temat szeroko pojętej robotyki medycznej.

Tegoroczna konferencja miała charakter międzynarodowy. Podzielona została na kilka sesji tematycznych: roboty sterujące położeniem toru endowizyjnego na przykładzie Robin Heart Vision (FRK), kontakt człowiek-robot na przykładzie konsoli Robin Heart Shell (FRK),  nowe rozwiązania zrobotyzowanych narzędzi chirurgicznych na przykładzie Robin Heart 3 (Politechnika Łódzka), roboty rehabilitacyjne oraz sesja kończąca konferencję: nowe idee, kierunki i trendy w robotyce medycznej.

W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób. Przedstawiono blisko 20 prac. Wykład inauguracyjny wygłosił gość z Włoch – prof. Guido Danieli z Uniwersytetu w Kalabrii, który omówił prace własnego zespołu dotyczące robotów wykorzystywanych w ortopedii i  protetyce dentystycznej.

Jedną z głównych atrakcji konferencji była demonstracja postępów Fundacji związanych z projektem robota chirurgicznego Robin Heart. Uczestnicy konferencji obejrzeli roboty Robin Heart Vision i Robin Heart 1, sterowane z nowej konsoli, nazwanej roboczo Robin Heart Shell. Z kolei zespół Politechniki Łódzkiej pokazał model Robin Heart 3. Roboty pracowały w scenerii zbliżonej do sali operacyjnej. Można było porównać różne sposoby ich sterowania.

Prace najmłodszych uczestników konferencji poddane zostały ocenie jury. Za najlepszą pracę konkursową uznano „Nowe końcówki narzędziowe do robota Robin Heart” Piotra Zawiasy z Politechniki Łódzkiej, który otrzymał Statuetkę Robina, zaprojektowaną przez uczennicę Liceum Plastycznego w Zabrzu – Magdalenę Komajdę. Nagrodę publiczności – Strzałę Robina – przyznano Agnieszce Wróblewskiej z Politechniki Łódzkiej za „Analizę systemów pomiarowych siły dla narzędzi telemanipulatorów medycznych”.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali świeżo wydaną, dwujęzyczną pozycję  „Postępy Bioinżynierii Medycznej”, pod redakcją Zbigniewa Nawrata, która jest swoistym podręcznikiem z tej dziedziny oraz zbiorem wybranych artykułów z konferencji Roboty Medyczne 2006 ora BioMedTech Silesia 2007. Książka sfinansowana została z funduszy wspólnotowych w ramach projektu Equal. Niebawem dostępna będzie na stronie: www.robinheart.pl.