Doktorat Honoris Causa dla prof. Buzka

10.12.2007

Prof. Jerzy Buzek otrzymał dziś w Gliwicach godność i tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej.

Ten zaszczytny tytuł został przyznany "za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej i europejskiej, tworzenie programu badawczego Unii Europejskiej, umożliwiającego powstanie wysokoefektywnej i jednolitej europejskiej przestrzeni badawczej obejmującej nowe kraje członkowskie oraz niestrudzone promowanie rozwoju czystych technologii węglowych jako niezbędnego elementu bezpiecznego systemu energetycznego Europy."

Składając gratulacje, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wyraziła m.in. przekonanie, że wyróżnienie to jest kolejnym dowodem silnej więzi łączącej prof. Buzka ze śląską ziemią, w której rozwój od lat wkłada on wiele serca, energii i wysiłku.