Zaproszenie dla przedsiębiorców

06.12.2007

Katedra Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach zaprasza zabrzańskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w cyklu spotkań – wykładów realizowanych w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą „Narzędzia dla Różnorodności” („Tools for Diversity”).

Projekt, w którym oprócz Polski biorą udział partnerzy z Finlandii, Grecji, Norwegii oraz Hiszpanii, jest finansowany ze środków programu Leonardo da Vinci. Jego celem jest podniesienie powszechnej świadomości wartości różnorodności oraz zasad niedyskryminacji i równego traktowania pracowników, a przez to wspomaganie rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw, urzędów oraz instytucji szkoleniowych.

W obecnej fazie projektu odbędą się 4 spotkania – wykłady z ekspertami z zakresu prawa pracy, nauk społecznych, medycyny, zarządzania oraz kreowania wizerunku, kierowane do osób odpowiedzialnych za procesy rekrutacyjne, szkoleniowe oraz sprawy pracownicze we wskazanych wyżej podmiotach.

Pierwszy wykład, którego motywem przewodnim będą „Kierunki rozwoju polskiego i wspólnotowego prawa pracy w aspekcie zasady niedyskryminacji”, poprowadzi prof. dr hab. Jan Wojtyła, dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ekspert w dziedzinie stosunków pracy i polityki zatrudnienia, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Wykład odbędzie się 14 grudnia br. (piątek) o godz. 10.00 w auli P Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ul. Pułaskiego 25 (dojazd od ulicy Granicznej).

Zgłoszenia udziału proszę wysyłać w wersji elektronicznej (według załączonego wzoru) na adres elektroniczny bbudka@ae.katowice.pl albo faksem – (032) 257 75 05 do dnia 12 grudnia (środa). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, ilość pracowników poszczególnych podmiotów nie powinna przekroczyć 5 osób.

Udział w projekcie dokumentowany będzie wystawionym przez Katedrę certyfikatem i nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów dojazdu na wykłady.

Formularz zgłoszenia udziału Formularz zgłoszenia udziału (159.50 KB)