Wolontariusz roku

06.12.2007

5 grudnia z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, w Miejskim Ośrodku Kultury, wręczono wyróżnienia dla osób, którym na wniosek Kapituły, Prezydent Miasta Zabrze przyznała tytuł „Wolontariusza roku”.

Kandydatów do tytułu „Wolontariusz roku” wyłoniono w drodze konkursu. Kapituła rozpatrzyła 27 kuponów zgłoszeniowych w tym 18 w kategorii indywidualnej oraz 9 w kategorii zespołowej.

W kategorii indywidualnej największą ilość głosów otrzymali:

Pani Katarzyna Brusik (rekomendowana przez Stowarzyszenie Amazonek w Zabrzu),

Pan Adam Chyleński (rekomendowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Do Społeczeństwa „Żyj i Daj Żyć”),

Pani Elżbieta Dyl (rekomendowana przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji oraz Zabrzańskie Towarzystwo Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski),

Pani Justyna Miśkiewicz (rekomendowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu),

Pani Teresa Baron (rekomendowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej).

W kategorii zespołowej tytuł „Wolontariusza roku” otrzymują:

„Nieformalna Grupa Przyjaciół Seniora” (rekomendowana przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1),

Srokosz Wiesława wraz z uczniami Gimnazjum nr 17 w Zabrzu (rekomendowani przez Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów),

Zespół wolontariuszy składający się z rodziców i nauczycieli działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 (rekomendowany przez Stowarzyszenie „Kontakt”),

Zespół wolontariuszy „Grupa Dromader” przy Oddziale Miejskim PTTK (rekomendowany przedpolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Miejski w Zabrzu).

IMG_5306.jpg