Listy w obronie kobiet

06.12.2007

Maraton Pisania Listów odbędzie się w dniach 8-9 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokszałcących nr 12 w Zabrzu-Rokitnicy (ul. Andersa 64). Szkolna Grupa Amnesty International nr 1, działająca w ZSO nr 12 – pierwsza zarejestrowana w Polsce (z ok. 100 działających w chwili obecnej) – już piąty raz będzie przeprowadzać maraton w Zabrzu.

Celem akcji, tak jak w latach poprzednich, będzie napisanie jak największej liczby listów w obronie ofiar udokumentowanych przypadków naruszeń praw człowieka. W tym roku uczestnicy będą pisać listy w obronie kobiet: obrończyń praw człowieka, prześladowanych za poglądy polityczne czy doświadczających różnych form przemocy. Listy zostaną następnie przesłane do decydentów politycznych, od których zależy los tych kobiet.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych od godz. 12.00 w sobotę, 8 grudnia, do godz. 12.00 w niedzielę, 9 grudnia.