Każdy może zostać aniołem!

06.12.2007

W piątek, 7 grudnia, o godzinie 15.30 na placu Wolności odbędzie happening organizowany przez harcerzy z Hufca Zabrze, podczas którego będą oni chcieli zachęcić mieszkańców naszego miasta do udziału w akcji „Świąteczna Paczka 2007”.

Celem akcji jest dotarcie z pomocą do 4500 potrzebujących rodzin w całej Polsce. Baza rodzin, które można obdarować paczką została zamieszczona na internetowej stronie http://www.wiosna.org.pl/swiatecznapaczka. Są tam również opisane podstawowe potrzeby konkretnych rodzin, które powinno się wziąć pod uwagę przygotowując paczkę. Darczyńca po zarejestrowaniu się w serwisie otrzymuje wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i dostarczenia paczki.

To już 7 edycja „Świątecznej Paczki”  – po raz drugi ma zasięg ogólnopolski. Do akcji włączyło się prawie 1500 wolontariuszy w 119 sztabach w całej Polsce. Pomysłodawcą akcji jest Stowarzyszenie „Wiosna” z Krakowa.