Informacja w sprawie ptasiej grypy

06.12.2007

W związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało rozporządzenie, w którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wprowadza się zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków.

Zabrania się przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania w celu sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach. Rozporządzenie zakazuje również utrzymywania kur, kaczek, gęsi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni oraz  pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki. Nakazuje się odizolowanie kaczek i gęsi od innego drobiu.

 

WYTYCZNE G£ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH DRÓB.pdf