Związkowe wyróżnienie

04.12.2007

"Samorządowiec Roku 2007" – to tytuł przyznany prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik przez Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy.
"Przyznany tytuł docenia Pani dotychczasowe działania na rzecz rozwoju i promocji miasta Zabrze" – napisano w uzasadnieniu, podpisanym m.in. przez Stanisława A. Wiśniowskiego, przewodniczącego Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego.