Ocenią szanse odkupienia byłych mieszkań hutniczych

04.12.2007

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik przedstawi na najbliższej sesji Rady Miejskiej (17 grudnia) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

– Chcemy, by radni jeszcze raz podjęli temat mieszkań hutniczych. Przegłosowanie tej uchwały będzie oznaczało, że ZBM – TBS rozpocznie przygotowania do transakcji zakupu mieszkań pohutniczych – w tym także negocjacje z bankiem w zakresie skredytowania tego przedsięwzięcia. W razie przyjęcia tej uchwały Rada będzie musiała raz jeszcze zająć się tym tematem – poręczyć kredyt lub dać gwarancje wykupu obligacji spółki komunalnej.  Nieprzyjęcie tej uchwały oznacza, że Rada tej kadencji nie akceptuje tego sposobu rozwiązania problemu – tłumaczy Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta miasta.

Celem podwyższenia kapitału ZBM – TBS Sp. z o.o. jest sfinansowanie prac studyjnych i analitycznych (w tym wyceny nieruchomości, oceny stanu technicznego i analizy finansowej), co w efekcie pozwoli ocenić szanse oraz zagrożenia związane z odkupieniem mieszkań sprzedanych przez Hutę Zabrze S.A. wraz z lokatorami, od obecnego właściciela. Dzięki tym pracom Gmina zyska informację o możliwości powiększenia zasobu mieszkań komunalnych, natomiast Spółka rozszerzy swój zakres działalności.

– Ze środków budżetowych będzie nam trudno wprost sfinansować przedsięwzięcie. Według tej koncepcji spółka komunalna będzie spłacała w okresie np. dziesięciu lat kredyt częściowo z własnych środków operacyjnych, a częściowo dzięki stałemu dokapitalizowywaniu przez Gminę – np. kwotą 2 mln rocznie. Szczegółowa analiza finansowa zlecona dzięki przyjęciu zaproponowanej uchwały pozwoli przedstawić szczegółowy plan przedsięwzięcia – uzupełnia K. Lewandowski.