Nagrodzeni za serce i pomoc

04.12.2007

Kapituła konkursowa ogłosiła wyniki tegorocznej edycji konkursu "Wolontariusz Roku".

"Praca wszystkich wolontariuszy i grup wolontariuszy zgłoszonych przez stowarzyszenia i inne instytucje zasługuje na szczególny szacunek, dlatego w IV edycji konkursu postanowiono podziękować wszystkim nominowanym do tego tytułu.

Jednakże tytuły „Wolontariusz Roku” za wyjątkowe zaangażowanie  i pracę na rzecz społeczności zabrzańskiej otrzymują: 

W kategorii indywidualnej:

Pani Katarzyna Brusik – rekomendowana przez Stowarzyszenie Amazonek w Zabrzu

Pani Katarzyna od dwóch lat systematycznie prowadzi jako wolontariusz rehabilitację grupową i indywidualną kobiet po mastektomii zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Jest kompetentna, profesjonalna w swoich działaniach pomimo swojego młodego wieku bardzo dojrzała, rozumiejąca problemy osób po chorobie nowotworowej.

Pan Adam Chyleński – rekomendowany przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Do Społeczeństwa „ Żyj i Daj Żyć”.

Pan Adam od czterech lat sumiennie pracuje jako wolontariusz  w budynku „ Dom Pokory” ul. Pawliczka 16. Od samego początku tworzenia tego Domu włączył się w pomoc przy pracach remontowych, adaptacyjnych tak aby osoby uzależnione mogły mieć schronienie i ostoję w budowaniu nowej drogi życia bez alkoholu. Pan Adam podjął się trudnych zadań, sam uzależniony, pomaga innym, zawsze chętny do współpracy z osobami bezdomnymi, zatraconymi, bezradnymi. Służy radą, ale również własnym przykładem, iż można wyjść z nałogu.

Pani Elżbieta Dyl – rekomendowana przez  Centrum Edukacji i Rehabilitacji, Zabrzańskie Towarzystwo Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Pani Elżbieta od siedmiu lat jest zaangażowana w projekty plastyczne na rzecz społeczności lokalnej. Działania jakie podjęła to między innymi pomalowanie wraz grupą młodzieży sali rehabilitacyjnej w Centrum Edukacji i Rehabilitacji, zaprojektowanie i wykonanie statuetek „Uśmiech Dziecka”, zaprojektowanie kalendarza ściennego, oprawa  artystyczna uroczystości ZTR.

Pani Justyna Miśkiewicz – rekomendowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Pani Justyna jest uczennicą III klasy LO Nr 1 w Zabrzu. Od 2005 roku zaangażowana w udzielanie pomocy w nauce dzieciom w ramach projektu „Korepetycje”, dzielnicowego punktu pomocy społecznej Maciejów. Jest osobą wrażliwą na potrzeby innych, zaangażowaną, systematyczną.

Pani Teresa Baron – rekomendowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  Archidiecezji Katowickiej.

Pani Teresa od dwunastu lat pracuje jako wolontariusz na rzecz całego środowiska dzielnicy Makoszowy, zarówno na rzecz dzieci z ubogich  środowisk, jak i dorosłych borykających się z wieloma trudnościami życia codziennego. Od sześciu lat, gdy powołano na terenie dzielnicy świetlicę środowiskową, nieustannie działa na rzecz jej uczestników, prowadząc przy tym stały kontakt z rodzicami, szkołą, opiekunami tych dzieci.  

W kategorii zespołowej:

„Nieformalna Grupa Przyjaciół Seniora” –  rekomendowana  przez Radę  Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I.

Grupa uczniów liceum i gimnazjum oraz studenci od dziesięciu lat cyklicznie spotykają się z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej  Nr 3 w Zabrzu. Wspólnie celebrują kolejne Święta Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka. Przygotowują pamiątki, kiermasze ciast, własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych ,z których dochód przeznaczają na drobne prezenty okazjonalne dla pensjonariuszy. Działania wolontarystyczne uczą młodzież empatii i szacunku, pozwalają zbliżyć się do siebie bez względu na wiek. Mieszkańcy DPS Nr 3 cenią obecność uczniów, wyczekują spotkania z nimi i często jest to więź przyjaźni.

Srokosz Wiesława wraz z uczniami gimnazjum Nr 17 w Zabrzu – rekomendowana przez Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów.

Pani Wiesława jest inicjatorem realizowanego od pięciu lat programu „Wpłyń na Głębię”. Założenia programowe łączą cele wychowawcze ze świadczeniem dzieł miłosierdzia względem chorych i niepełnosprawnych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Księży Kamilianów. Etap realizacji programu obejmuje spotkania młodzieży i ich rodziców celem przygotowania do pracy wolontarystycznej, drugi etap to regularny wolontariat w formie odwiedzin chorych, które przyczyniają się do lepszego samopoczucia mieszkańców, wzrostu oceny i przynależności społecznej.

Zespół wolontariuszy składający się z rodziców i nauczycieli  działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41– rekomendowany przez Stowarzyszenie „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Działania podejmowane przez tą grupę osób motywują innych oraz inspirują do pracy społecznej na rzecz  osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dotychczas grupa podjęła  następujące inicjatywy: stworzenie teatru integracyjnego, prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, aktywne włączanie się w organizowanie wystaw prac osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziców poprzez organizowanie zajęć dla rodziców, organizowanie uroczystości wewnętrznych Stowarzyszenia.

Zespół wolontariuszy „Grupa Dromader” przy Oddziale Miejskim PTTK – rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział Miejski  w Zabrzu.

Zespół wolontariuszy organizuje coroczne imprezy integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu, złazy górskie, rajdy piesze. Aktywizuje tym samym środowisko osób uzależnionych od alkoholu i ich przyjaciół. Poprzez takie działania uczestnicy poznają swoje możliwości, wzrasta ich samoocena.

Członkowie Kapituły zgłosili również propozycję, aby w formie podziękowań za pracę społeczną uhonorować wszystkich  zgłoszonych wolontariuszy.