Konferencja w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

04.12.2007

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Fundacją Konrada Adenauera organizują polsko-niemiecką konferencję pt. "Problemy migracji i zmian w strukturze wiekowej społeczeństw z perspektywy regionalnej. Doświadczenia województw śląskiego i opolskiego oraz Północnej  Nadrenii-Westfalii", która rozpocznie się 10 grudnia o godz. 10.00 w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul Rybnicka 27. 

Konferencja jest współfinansowana przez Kancelarię Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii.Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń odnośnie zmian demograficznych, zachodzących w województwach śląskim i opolskim oraz Północnej Nadrenii-Westfalii, a także zapoznanie się z polskimi i niemieckimi instrumentami polityki komunalnej, które w założeniu mają przeciwdziałać zmianom demograficznym lub ich negatywnym skutkom.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.: dr Christof Eichert, Ministerstwo ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii; Ercan Telli, Rada ds. Migracji Miasta Oberhausen; Almuth Fricke, European Network for Age&Culture, Instytut Kształcenia i Kultury; Sebastian Wladarz, członek Rady Miasta Ratingen, Poseł okręgu Mettman; prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach; Józef Kotyś, Wicemarszałek Województwa Opolskiego; dr hab. Romuald Jończy, prof. AE, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu; dr Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą o pisemne (fax, e-mail) lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6 grudnia br. Zgłoszenia przyjmuje Anna Antoniak-Tannenberg, szefowa programów europejskich, tel. 032 2324902 wew. 222, fax: 032 2324901, e-mail: anna.antoniak@haus.pl 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.haus.pl