Szczęść Boże górnikom!

03.12.2007

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu odbyło się uroczyste spotkanie barbórkowe KWK Sośnica-Makoszowy. Wzięli w nim udział również przedstawiciele rządu RP – Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, Eugeniusz Postolski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, oraz prezes zarządu Kompanii Węglowej Grzegorz Pawłaszek.

Zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym akcie wręczania honorowych szpad górniczych.
– Z okazji Waszego święta, składam wszystkim górnikom serdeczne życzenia. Szczęść Boże! Ten zawód wymaga poświęcenia i ogromnej odwagi. To ciężka i mozolna praca, którą wykonujecie każdego dnia – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak.

W imieniu wszystkich zabrzan życzenia złożyła także prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Barbórkę tradycyjnie zakończyła biesiada z udziałem tysiąca osób, podczas której pożegnano górników odchodzących na emeryturę, odznaczono jubilatów z okazji 25-lecia i 50-lecia pracy zawodowej, a także nadano stopnie dyrektora górniczego.