Zespoły robocze działające w ramach Rady Sportu w Zabrzu

30.11.2007

1. Zespół do spraw infrstruktury sportowej:

              Stanisławiszyn Barbara, Ryndak Marian

2. Zespół do spraw szkolenia dzieci i młodzieży

              Fatyga Tomasz, Jeszczenko Marina, Bochynek Marcin, Bęben Ryszard

3. Zespół do spraw organizacji sportu wyczynowego:

              Szuster Ryszard, Stanisławiszyn Barbara, Bochynek Marcin,  Kozdry Józef

3. Zespół do spraw organizacji systemu opieki medycznej:

              Ciekalski Jacek, Bęben Ryszard

4. Zespół do spraw opiniownia i wdrażania w życie inicjatyw społecznych:

              Wszyscy członkowie Rady

5. Zespół do spraw organizacyjno – administracyjnych:

               Kmieć Wojciech

6. Zespół do spraw gier zespołowych:

            Poloczek Józef, Kubicki Jacek, Bęben Ryszard ,Czochara Marian

7. Zespół do spraw promocji i strategii rozwoju sportu:

                Iwański Zdzisław, Maj Krzysztof, Bęben Ryszard

8. Komisja Uchwał i Wniosków:

                   Nawrot Marian, Poloczek Józef