Skład przedstawicieli Rady Sportu

30.11.2007

 1. Bęben Ryszard – wice przewodniczący
 2. Kozdry Józef
 3. Kubicki Jacek
 4. Nawrot Marian
 5. Bujdo Stanisław
 6. Poloczek Józef
 7. Stanisławiszyn Barbara
 8. Bochynek Marcin
 9. Kmieć Wojciech – sekretarz
 10. Czochara Marian
 11. Szuster Ryszard
 12. Iwański Zdzisław – przewodniczący
 13. Fatyga Tomasz
 14. Cieślik Andrzej – wice przewodniczący
 15. Ryndak Marian
 16. Ciekalski Jacek
 17. Jaszczenko Marina