Dyskusja o dzielnicach

29.11.2007

Spotkanie przedstawicieli Rad Dzielnic z kierownictwem Urzędu Miejskiego, które odbyło się 28 listopada, poświęcono podsumowaniu najważniejszych zagadnień podejmowanych w tym roku przez samorząd.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów odpowiadali na pytania dotyczące m.in. gospodarki wodno-ściekowej, polityki inwestycyjnej i remontowej, a także poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Omówiono też konkretne problemy każdej z dzielnic. Uczestnicy podkreślili ponadto znaczenie regularnie prowadzonych konsultacji społecznych.