Utrudnienia w ruchu

27.11.2007

W związku z realizacją projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, ulica Opawska (od ul. Galla do ul. Wolskiego) będzie odcinkowo wyłączana z ruchu.

Dla zapewnienia dojazdu do posesji prace będą wykonywane krótkimi odcinkami. Na godziny wieczorne i nocne przygotowany będzie utwardzony pas jezdni, pozwalający na dojazd do posesji. W celu utrzymania ruchu pieszych nad wykopami związanymi z wykonaniem przyłączy zostaną ułożone kładki. Po ustąpieniu roztopów wiosennych wykonawca przystąpi do remontu ulicy.