Uhonorowano Arcybiskupa

27.11.2007

Uniwersytet Śląski nadał tytuł Doktora Honoris Causa arcybiskupowi dr. Damianowi Zimoniowi, metropolicie katowickiemu.

Przyznając honorowy doktorat podkreślono zasługi duszpasterza, a zarazem przypomniano, że „przed profesją jest bycie człowiekiem”, co akcentuje „taki sposób czynienia siebie, który pomaga kształtować innych w poczuciu nie doraźnego interesu i nawet największego życiowego sukcesu, lecz głębokiej powagi życia”.

Na uroczystość zorganizowaną 27 listopada w Wydziale Teologii zaproszona została prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Wręczając abp. Damianowi Zimoniowi kwiaty, złożyła gratulacje oraz życzenia zarówno od samorządu, jak i mieszkańców Zabrza.

KA071127AG_0030.JPG