Zostań rodziną zastępczą

26.11.2007

Trwa Kampania Społeczna „Dom Zastępczy 2007”, prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Celem Kampanii jest dotarcie do tych mieszkańców naszego miasta, którzy  chcieliby:

– pełnić funkcję rodziny zastępczej,

– szkolić się do pełnienia roli  rodziców zastępczych,

– włączyć się w pomoc dzieciom i ich rodzinom poprzez działania o charakterze wolontariatu,

– wnieść własne pomysły na to, jak pomagać dzieciom  i ich rodzinom.

Więcej informacji można uzyskać w Zespole d\s Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ulicy Wyzwolenia 7 w Zabrzu. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 032 271 30 05 lub 032 271 64 31 wew. 63.

Zespół d\s Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, który działa w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, powstał w styczniu 2006 roku. W skład Zespołu wchodzą pracownicy socjalni zajmujący się na co dzień pracą z dziećmi  umieszczonymi w rodzinach zastępczych, jak również pomocą tym rodzinom w codziennych sytuacjach. Dzieci otoczone są opieką pedagogów, psychologów, socjologów. Pomoc dzieciom ma zapewnić im dobrą przyszłość, jak również ma za zadanie stworzyć możliwości wyrównania szans w zakresie edukacji, spędzania wolnego czasu czy pielęgnowania ich zainteresowań.