Wyróżnienie dla Zabrza

26.11.2007

Prezydent Małgorzata Mańka–Szulik odebrała w Warszawie wyróżnienie dla Zabrza, przyznane w prestiżowym konkursie "Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości". Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Budownictwa i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Do tegorocznej edycji zgłosiło się około 150 gmin, w tym – po raz pierwszy – Zabrze.

Księga Polskiego Budownictwa i Ofert Inwestycyjnych, w której znaleźli się laureaci konkursów "Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości" stanowi istotne narzędzie marketingowe. Gminom pozwala na przedstawienie atutów istotnych z punktu widzenia potencjalnego inwestora, inwestorom zaś wybór najciekawszych miejsc. Zdobyty w konkursie laur jest najlepszą rekomendacją dla nagrodzonych – promuje te gminy, które swoją polityką lokalną zachęcają firmy do inwestowania na ich terenie. 

Dzięki dużemu potencjałowi ekonomicznemu, jak również korzystnemu położeniu Zabrza w pobliżu planowanego skrzyżowania autostrad A 1 i A 4 oraz połączeniu z Drogową Trasą Średnicową, szczególnie atrakcyjnie jawią się tereny gminne przeznaczone pod inwestycje położone w obrębie miasta (ok.650 ha). Tereny te posiadają dużą powierzchnię, co umożliwia lokowanie nawet największych inwestycji. Mogą one być przeznaczone pod produkcję przemysłową, usługi, handel, jak również budownictwo mieszkaniowe.

Miasto aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując im m.in. poręczenia kredytowe na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy, a także zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy. Realizowany jest program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska – m.in. poprzez jedną z największych inwestycji w kraju, związaną z przebudową sieci kanalizacji i wodociągów. Jest ona współfinansowana przez Fundusz Spójności.

1min.jpg