Wykład o Strategii

26.11.2007

Na zaproszenie prof. Andrzeja Karbownika, dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Małgorzata Mańka-Szulik wygłosiła na Wydziale Zarządzania wykład pt. „Strategia Rozwoju Miasta Zabrze w ramach Aglomeracji Śląskiej przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej”.

Była to jedna z pierwszych prezentacji uaktualnianej obecnie „Strategii Miasta Zabrze na lata 2008-2020”. Studenci oraz pracownicy naukowi wydziału zadawali pytania, a także zgłaszali swoje uwagi dotyczące Strategii. Najbardziej nurtująca dla słuchaczy była kwestia priorytetów rozwoju naszego miasta.