Rada dla dzielnicy

23.11.2007

W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami os. Janek, zorganizowane przez tamtejszą Radę Dzielnicy. Uczestniczyli w nim m.in. wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski i komendant Straży Miejskiej Jarosław Rajda.

Podczas spotkania mieszkańcy przedstawili najpilniejsze potrzeby, z jakimi borykają się na co dzień. Zwrócili m.in. uwagę na zły stan dróg – w tym konieczność wybudowania chodnika wzdłuż ul. Jaskółczej (od strony ogródków) – uporządkowanie zieleni na zapleczu ul. Długiej (w pobliżu znajdującego się tam kiosku) oraz remont tej ulicy wraz z modernizacją oświetlenia. Zdaniem mieszkańców zbyt rzadkie są też kursy tramwajów linii nr 3 obsługującej ten rejon miasta. Istotne jest również uruchomienie na osiedlu posterunku policji z prawdziwego zdarzenia, bowiem okresowe dyżury strażników miejskich w SP nr 1 nie wystarczą, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.