Zabrze przestrzenią rozwoju

Pomagają skrzywdzonym

21.11.2007

Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przestępstw było tematem konferencji, którą 21 listopada zorganizowali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta oraz sędzia Wojciech Hajduk, prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele sądów, prokuratur, policji, samorządów i placówek pomocy społecznej. Uczestnicy zapoznali się ze szczegółami wdrożonego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości pilotażowego projektu Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw, w ramach którego utworzony został Lokalny Ośrodek Wsparcia w Zabrzu. Ośrodek ten udziela m.in. bezpośredniej pomocy interwencyjnej, psychologicznej oraz prawnej – zgodnej z potrzebami ofiar przestępstwa. Współpracuje też z innymi podmiotami działającymi na rzecz ofiar przestępstw.

Grupę bezpośredniego oddziaływania Lokalnego Ośrodka Wsparcia stanowią przede wszystkim najbardziej bezbronne ofiary zgwałceń, molestowania seksualnego i innych przestępstw seksualnych, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich, a także ofiary przestępstw dokonywanych ze szczególnym okrucieństwem oraz ofiary bezradne (np. dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne).

Zabrzański Lokalny Ośrodek Wsparcia mieści się przy ulicy Sienkiewicza 36 (wejście od ul. Zamoyskiego). W ośrodku dyżury pełnione są od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00. Ponadto propozycją ośrodka będzie powołanie „Opiekunów Ofiar”. Dlatego obecnie poszukiwani są wolontariusze zainteresowani wzięciem udziału w projekcie. Kontakt telefoniczny 032/ 3736014 lub mailowy: lowzabrze@wp.pl.