Forum nauczycieli regionalistów

19.11.2007

Nauczyciele z Tychów, Warszawy, Krakowa i Zaolzia oraz pedagodzy zabrzańscy uczestniczyli w sobotę w II Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Regionalistów, które odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu. Wzięła w nim również udział prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która sprawowała nad forum patronat honorowy.


Podczas spotkania dyskutowano m.in. o metodach, jakimi  wdrażany może być w szkołach program edukacji regionalnej wśród młodzieży. Uczestnicy seminarium obejrzeli spektakl autorski Zbigniewa Stryja „Ojcowizna”, który zaprezentowany został w Łaźni Skansenu „Królowa Luiza” oraz wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Andrzeja Klasika, rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie. W programie  przewidziano także zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”.