Konferencja o św. Jacku

15.11.2007

– Otwarcie kolejnej dziesiątki tak wartościowych konferencji jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Dziś gromadzi nas tu św. Jacek, który w tym roku zaprowadził nas już do Kamienia Śląskiego, Krakowa i Watykanu – przypomniała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, otwierając XI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Kultura Europy Środkowej „Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku”.

Otwarcie konferencji, która zgromadziła wielu uczestników i gości, w tym m.in. przedstawicieli nauki, duchowieństwa z ks. bp. Janem Wieczorkiem, ordynariuszem diecezji gliwickiej na czele, samorządu i oświaty, poprzedziła msza św. odprawiona w kościele św. Anny. Tradycyjnie już otwarciu towarzyszył akcent muzyczny. W tym roku wystąpił zespół nauczycieli Belfers Band z zabrzańskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji.

– Rozpoczynająca się dziś konferencja pozwoli bardziej odsłonić, przybliżyć postać, która była już trochę zapomniana. Zaprezentowane tu referaty na nowo odkryją tgo wspaniałego i niezwykle ważnego dla Śląska świętego – stwierdził ks. bp Jan Wieczorek.

Prof. Antoni Barciak, przewodniczący Rady Naukowej konferencji, w swoim wystąpieniu podkreślił, że w publikacjach polskich, niemieckich i czeskich, konferencja nosi już miano „zabrzańskiej”.

– Święty Jacek to jedyny polski święty, którego posąg umieszczono na kolumnadzie przed bazyliką św. Piotra w Rzymie – przypomniał prof. A. Barciak, wprowadzając równocześnie zebranych w rolę, jaką odegrali dominikanie w czasach św. Jacka.

Warto przypomnieć, że jutro, 16 listopada, program konferencji przewiduje:

Dzieje i rola dominikanów w Polsce

9.00 – dr Marek Stawski: Ze Śląska na Mazowsze, czyli początki dominikanów w Płocku. Kilka uwag krytycznych,(Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie)

9.25 – o. dr Jan Andrzej Spież OP: Z dziejów polsko- czeskiej współpracy dominikanów, (oo. dominikanie Warszawa)

9.50 – prof. dr hab. Ivan Hlaváček: Dominikane na prazske univerzite v dobe predhusitské i jeji knihovni v Čechach, (Uniwersytet Karola w Pradze)

10.15 – prof. dr  Marie Bláhová: Karel IV a Dominiki, (Uniwersytet Karola w Pradze)

10.40 –  przerwa

11.05 – o. dr Maurycy L. Niedziela OP: Postać błogosławionego Czesława w historiografii, (oo. dominikanie – Warszawa)

11.30 – dr Jolanta M. Marszalska: Klasztor Panien Dominikanek w Płocku w świetle zachowanej wizytacji biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1755 r., (Tarnów)

11.55 – ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk: Klasztor OO. Dominikanów w Płocku w świetle wizytacji biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1755 r., (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

12.20 – dyskusja

13.00 – przerwa

Varia

14.15 – mgr Wojciech Kucharski: Kazanie na dzień św. Dominika Peregryna z Opola jako źródło do kultu bł. Czesława, (Uniwersytet Wrocławski)

14.40 – dr Bogusław Czechowicz: Oderincius, Odrzaniec, Odranesz, czy …Odrowąż. Zagadkowa postać czesko-polskich dziejów (komunikat), (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)

14.55 – prof. dr hab. Jarosław Wenta: Praska redakcja „Złotej Legendy”. Przyczynek do dziejów łacińskiej literatury w państwie zakonu krzyżackiego w Prusiech, (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)

15.20 – o. mgr Marek Miławiecki: Położenie klasztorów dominikańskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1795 – 1914

15.45 – prof. dr hab. Wojciech Iwańczak: Jerzego Kłoczowskiego badania nad dziejami dominikanów, (Akademia Świętokrzyska w Kielcach)

16.10 – dyskusja

16.50 – podsumowanie konferencji

Patronat honorowy nad konferencją objęli: ks. abp Damian Zimoń – metropolita górnośląski, ks. bp Jan Wieczorek – ordynariusz diecezji gliwickiej, ks. abp Alfons Nossol – ordynariusz diecezji opolskiej, dr Tomasz Pietrzykowski – wojewoda śląski, mgr inż. arch. Janusz Moszyński – marszałek województwa śląskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek – rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Wojciech Zieliński – rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. n. med. Zbigniew S. Herman – prezes Oddziału PAN w Katowicach.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr Małgorzata Mańka – Szulik

mgr Stefan Gajda

mgr Jan Jurkiewicz

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Antoni Barciak – przewodniczący

ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak

Patronat medialny: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, Radio Plus 69,2 fm, Gość Niedzielny, Nowiny Zabrzańskie, Radio Piekary.