Budowa Zakładu Produkcji Mieszanek i Granulatów z PCW-ul. Pawliczka 22 A

15.11.2007

WE.SL.7624-R-4/2007                                 Zabrze, 2007-11-05           
Nr   4-9/2007

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (sygn.: WE.SL.7624-R-4/2007; Nr 4-8/2007) polegającego na budowie Zakładu Produkcji Mieszanek i Granulatów z PCW wraz z budową obiektów towarzyszących, planowanego na terenie Zakładu B.U.G Gazobudowa w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22 A, na działce  nr 4921/87.

Wykaz zawierający powyższe dane znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zabrze przy  ul. Wolności 286
stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl)
stronie  Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl)

z up. PREZYDENTA MIASTA

                  ZABRZE   
mgr Antoni Soroka 
Naczelnik Wydziału Ekologii