Koniec formalności

14.11.2007

Ostatnią umowę na roboty liniowe w ramach pierwszego etapu projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” podpisano 14 listopada w Urzędzie Miejskim. Tym razem kontrakt dotyczył dzielnic Biskupice oraz Makoszowy. Prace prowadzić będzie konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Pol-Aqua” S.A.

– Jeszcze w grudniu ubiegłego roku wielu określało zabrzański projekt przebudowy wodociągów i kanalizacji mianem porażki bądź sprawy niemożliwej do realizacji. Tymczasem dzisiaj niemożliwe stało się rzeczywistością. Pragnę więc podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad wdrożeniem tej strategicznej dla miasta inwestycji – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Przedstawiciele wykonawców określili wyznaczony umową dwuletni okres przeprowadzenia robót mianem terminu mobilizującego do dobrej, a zarazem sprawnej działalności. Podczas uroczystości poprzedzającej podpisanie dokumentów Adam Kurbiel, zastępca prezydenta miasta, przypomniał uczestnikom historię realizacji projektu. Zapowiedział także intensyfikację prac nad drugim etapem „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.