Wsparcie dla rodziców

12.11.2007

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza rodziców uczniów szkół podstawowych na spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją.

Zainteresowani będą mieli możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i wskazówek, które pomogą w pracy z dzieckiem. Zaplanowano cykl 5 spotkań, które odbywać się będą raz w tygodniu. Każdy z rodziców uczestniczących w tych zajęciach otrzyma materiały do pracy z dzieckiem. Dodatkowo każdy z rodziców dziecka, zdiagnozowanego pod kątem dysleksji rozwojowej, otrzyma publikację „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”.

Zapisy przyjmuje sekretariat placówki w godzinach: poniedziałek – czwartek od 8.00 do 18.00,  w piątki od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje o pracy Poradni można uzyskać na stronach: www.ppp.zabrze.magistrat.pl, www.pppzabrze.pl