Święto Niepodległości

11.11.2007

Zabrzańskie obchody
Narodowego Święta Niepodległości odbyły się na placu
Warszawskim z udziałem m.in. władz miejskich, przedstawicieli służb
i instytucji publicznych, środowisk kombatanckich, organizacji
patriotycznych oraz stowarzyszeń społecznych.

Prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik podkreśliła znaczenie patriotyzmu, przejawiającego
się również w aktywności podejmowanej dla dobra miasta,
regionu i Polski. Goście uroczystości mogli usłyszeć Orkiestrę
Dętą KWK Makoszowy. Przygotowano też defiladę służb mundurowych
oraz program artystyczny. Następnie w kościele pod wezwaniem św.
Anny rozpoczęła się msza św. w intencji Ojczyzny.

Ks. prałat Józef
Kusche, proboszcz parafii, w homilii podkreślił, że Polacy walcząc
o niepodległość dokonywali czynów odważnych, stanowczych,
a często też heroicznych, które w efekcie przyniosły
zwycięstwo, ponieważ argumentem, który przemawiał na rzecz
wolności i niezależności była przelana krew. Podczas eucharystii
wystąpił chór „Resonans con tutti”. Po mszy św.
uczczono pamięć poległych za Ojczyznę składając wieńce i
kwiaty pod krzyżem na placu przed świątynią.