Wolontariusz roku

08.11.2007

Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w IV edycji konkursu „Wolontariusz Roku”. Konkurs „ Wolontariusz Roku ” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu  stanowi kupon (w załączeniu), który prosimy przesyłać elektronicznie lub składać osobiście w terminie do 27 listopada 2007 roku w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 204 z dopiskiem „Wolontariusz Roku”, listy elektroniczne prosimy przesyłać na adres hbreczko@um.zabrze.pl, lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, copzabrze@op.pl.

Uroczystości obchodów Światowego Dnia Wolontariusza odbędą się 5 grudnia 2007 roku w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, o godz.16.00.