Walka z AIDS

07.11.2007

Tylko do 14 listopada (godzina 12.00) można wziąć udział w konkursie ofert na programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS na rok 2008.

Procedurę przyznawania dotacji celowej, przeznaczonej dla jednostek, które nie zostały zaliczone do sektora finansów publicznych prowadzi Krajowe Centrum ds. AIDS. 

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej na adres: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.aids.gov.pl.