Spotkanie na Zaborzu

07.11.2007

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, wspólnie z przedstawicielami kilku wydziałów UM oraz komendantem Straży Miejskiej, uczestniczyła wczoraj  w spotkaniu z mieszkańcami Zaborza. Zorganizowała je tamtejsza Rada Dzielnicy-Południe

 

Podczas prawie dwugodzinnego spotkania mieszkańcy przedstawili władzom miasta podstawowe problemy, z którymi borykają się na co dzień. Szczególnie zwrócili m.in. uwagę na konieczność: zagospodarowania terenów po byłej KWK Zabrze, budowę boisk sportowych (w tym przy SP nr 16), uruchomienia placówki kultury dla młodzieży. W dzielnicy brakuje apteki, poczty, sklepu mięsnego. Sporo uwagi poświęcono również niezbędnej, zdaniem zaborzan, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Lompy-Skargi oraz planowanym inwestycjom wodno-ściekowym i problemie segregacji odpadów.