Międzynarodowa konferencja naukowa

07.11.2007

7 grudnia w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, przy ul. Wolności 345 a, odbędzie się już po raz piąty międzynarodowa konferencja poświęcona robotom medycznym.  

Zademonstrowane zostaną nowości projektu polskiego robota chirurgicznego Robin Heart. W czasie konferencji odbędzie się specjalna, dla młodych naukowców, sesja konkursowa o nagrodę Statuetka Robina.Dotychczasowym spotkaniom towarzyszyło duże zainteresowanie w środowiskach nauki, medycyny i mediów. Dlatego też zakres tematyczny tegorocznego spotkania będzie obejmował wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Inicjatorem spotkań w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców, konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin Heart.W czasie realizacji projektu badawczego rozpoczętego w FRK w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart przyczynił się do ożywienia zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Konferencja jest sponsorowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.

Szczegółowe informacje o konferencji „Roboty Medyczne’2007” na stronie www.frk.pl.