Konferencja polsko-niemiecka

07.11.2007

20 listopada, o godz. 10.00, w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 27 w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbędzie się polsko-niemiecka konferencja regionalna „Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu konkurencyjności regionu Górnego Śląska”.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i program konferencji znajduje się na stronie internetowej www.haus.pl.