Podpisanie umowy

06.11.2007

7 listopada o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śl. 5-7, odbędzie się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie robót w ramach Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Zad. 2 – Dzielnice Pawłów, Kończyce, Osiedle Józefa, Osiedle Janek oraz Centrum – Etap I”.

Umowa ta zostanie zawarta pomiędzy Gminą Zabrze, Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a konsorcjum firm, których liderem jest STRABAG Sp. z o. o. z Warszawy.

W ramach tego zadania wybudowane lub przebudowane zostanie ok. 30 km kanalizacji sanitarnej, ok. 31 km kanalizacji deszczowej oraz blisko 24 km wodociągów przesyłowych.