Kwestowali na cmentarzach

02.11.2007

Około 11 tysięcych złotych zebrano podczas
kolejnej kwesty pieniężnej „Bliźniemu Swemu”, zorganizowanej 1
listopada przez Koło Zabrzańskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Kwestowano na zabrzańskich cmentarzach parafialnych m.in. parafii: św. Andrzeja Apostoła, św. Józefa oraz św. Anny. Do akcji przyłączyły się także parafie Najświętszego Serca Pana
Jezusa,  Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła oraz św. Macieja
Apostoła. Wśród kwestujących byli pracownicy i członkowie
Towarzystwa, przedstawiciele władz miasta: prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka Szulik, zastępca prezydenta Krzysztof Lewandowski oraz zabrzańscy radni. Kwestowała również młodzież z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 13 i Zespołu Szkół
Salezjańskich. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną
na pomoc ubogim, bezdomnym, w tym także niepełnosprawnym,
mieszkańcom miasta.

Powstałe w 1996 r. Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta – Koło Zabrzańskie prowadzi kilka placówek.
W ramach Towarzystwa działa bowiem Schronisko dla bezdomnych kobiet
i matek z dziećmi, Przytulisko dla mężczyzn oraz Klub Albertyński.
Potrzebujące pomocy i wsparcia osoby otrzymają dary żywnościowe,
zakupione również za pieniądze zebrane w Dniu Wszystkich Świętych.