Otwarcie na Społeczeństwo

31.10.2007

W dniach
24 – 25 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się
konferencja „Otwarcie na Społeczeństwo i Zarządzanie Finansami
Gminy”.

Organizatorami byli:
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Zakład Usług
Informatycznych OTAGO sp. z o.o., Zabytkowa Kopalnia Węgla
Kamiennego GUIDO oraz Firma ORACLE.

W konferencji udział
wzięli przedstawiciele 20 miast, w tym m.in. z Warszawy, Krakowa,
Gdańska i Rudy Śląskiej.

Głównymi celami
konferencji było:
– omówienie
narzędzi, dzięki którym administracja staje się bardziej
przyjazna dla interesantów. W związku z tym poruszono kwestię
możliwości kontaktu z urzędem przez całą dobę – takie
możliwości daje Internet. Narzędzie to umożliwia kontakt
z urzędem 7 dni w tygodniu, ujednolica zarządzanie
informacją, zmniejsza liczbę petentów w urzędzie i pozwala
na szybkie i sprawne załatwienie sprawy jednocześnie pozwalając
petentowi śledzić informacje o toczącej się sprawie;
– omówienie
budowy systemu miejskiego oraz organizacji i zarządzania gminą,
aby najbardziej efektywnie wykorzystywać środki finansowe gminy.